Vos

Office Bearers

Dr Ashish Thool

Immediate Past President

Dr. Shrish Thorat

Vice President

Jay Bhopi

Joint Secretary

Dr. Viral Shah

Chairman Scientific Committe

Executive Committee Members

Dr. Dhiraj Jaiswal

Dr. Milind Changole

Dr.Nita Rathi

Dr. Aparna Baheti

Dr. Aparna Bhaimare

Dr. Nilesh Jain

Dr. Garima Chadda

Dr. Shailesh Chhajed

Dr. Navin Soni

Dr. Yogesh Jibhakate

Dr. Santosh Dalankar

Supervisory Board

Dr. Shrikant Malpani

Dr. Vinod Adalkhiya

Dr. Anand Pangarkar

Dr. Prashant Agnihotri

Dr. Anil Laddhad