Vos

VIDARBHA OPHTHALMIC SOCIETY

Affiliated to ALL INDIA OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY

Past Presidents

Dr. Ishwarchandra

1976-77

Dr. M.L. Ghate

1978-79

Dr. S.U. Joshi

1979-80

Dr. Sudha Sutaria

1980-81

Dr. O.P. Chabra

1981-82

Dr. O.L. Rathi

1982-83

Dr. S.V. Tare

1983-84

Dr. S.N. Patil

1984-85

Dr. M.M. Patil

1985-86

Dr. S.V. Sule

1986-87

Dr. Y.H. Sardeshpande

1987-88

Dr. P.J. Mokadam

1988-89

Dr. S.S. Saoji

1989-90

Dr. S.C. Karandikar

1990-91

Dr. Vijay Agrwal

1991-92

Dr. P.V. Koranne

1992-93

Dr. R. Mamidwar

1993-94

Dr. R.K. Ayachit

1994-95

Dr. S. Kothale

1995-96

Dr. Sulabha Deshpande

1996-97

Dr. Ashok Keole

1997-98

Dr. Anil Bhonde

1998-99

Dr. K. D. Patil

1999-2000

Dr. A. Pangarkar

2000-01

Dr. Ninad Ghate

2001-02

Dr. P. Agnihotri

2002-03

Dr. Satish Deshmukh

2003-04

Dr. Anil Laddhad

2004-05

Dr. D. Nilawar

2005-06

Dr. S. Bhave

2006-07

Dr. Shrikant Malpani

2007-08

Dr. Dhananjay Modak

2008-09

Dr. Vinod Adlakhiya

2009-10

Dr. Deepak Batra

2010-11

Dr. Anil Harwani

2011-12

Dr. Umesh Rewankar

2012-13

Dr. Gopal
Arora

2013-14

Dr. Saifuddin
Hussain

2014-15

Dr. Rekha
Dandekar

2015-16

Dr. Prashant Bawankule

2016-17

Dr Anil Dhamorikar

2017-18

Dr Pradeep Sune

2018-19

Dr Rajesh Joshi

2019-20

Dr Nitin Upadhye

2020-21